Liselere Geçiş Sınavı (LGS)

Liseye geçiş sistemi yani LGS, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ülkemizde uygulanmaya başlandı.

LGS (Liseye Geçiş Sınavı), Sözel ve Sayısal olmak üzere iki oturumdan oluşmaktadır. Sözel oturum Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil derslerinde toplam 50 sorudan oluşmakta ve 75 dakika süre verilmektedir. Sayısal oturum ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinde toplam 40 sorudan oluşmakta ve 80 dakika süre verilmektedir. Sözel oturum 09.30’da başlamakta ve 10.45’te bitmektedir; sayısal oturum ise 11.30’da başlamakta ve 12.50’de bitmektedir. İki oturum arasında öğrencilerin dinlenebileceği 45 dakikalık süre bulunmaktadır.

BİRİNCİ OTURUM (75 DAK.)

İKİNCİ OTURUM (80 DAK.)

SÖZEL ALAN

SAYISAL ALAN

Alt Testler

Soru Sayısı

Alt Testler

Soru Sayısı

Türkçe

20

Matematik

20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

10

Fen Bilimleri

20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

10

Toplam

40

Yabancı Dil

10

Toplam

50

 

Bu sistemde, sınava girmek öğrencinin inisiyatifine bağlı olarak gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, isteyen öğrenciler Haziran ayında yapılacak sınava girerek, merkezi puan sistemiyle tercih edilen okullara girebilir ya da sınava girmeyerek yerel yerleştirme ile sınavla öğrenci almayan okulları tercih edebilir.

Sınavla öğrenci alan okullar yüzdelik dilimi yüksek olan okullar olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bu okullara girerken yüzdelik dilim büyük önem taşımaktadır.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullarda ise, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları, yaşları ve devam-devamsızlıkları önem taşımaktadır.