Bursluluk Sınav Şartnamesi

2018- 2019 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ONUR İLKOKULU, ÖZEL ONUR ORTAOKULU ve ÖZEL ONUR ANADOLU LİSESİNİN BURSLULUK SINAV ŞARTNAMESİ (KILAVUZU)

1-) Sınav yapılacak okullar ve sınıfları

Okulun

Adı

1)Batıkent Özel Onur İlkokulu 
2)Yenimahalle Özel Onur İlkokulu

1)Batıkent Özel Onur Ortaokulu

1)Batıkent Özel Onur Anadolu Lisesi

Sınav Yapılacak Sınıflar

 

2,3,4

 

5,6,7,8

 

9,10,11

 

2) Duyuru yapılacak okullar ve sınıfları

Ankara’da faaliyette bulunan resmi/özel okullardan;

a) İlkokulların 2,3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan öğrenciler.

b) Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında okuyan öğrenciler.

c) Liselerin 9,10 ve 11’inci sınıflarında okuyan öğrenciler.

3) Sınava katılım şartları

a) Sınav ilkokul ortaokul ve liselerin 2’inci maddede belirtilen sınıflarında okuyan öğrenciler için yapılacaktır.

b) Sınav soruları, sınavı yapılacak sınıflarda okuyan öğrencilerin, sınav yapılacak tarihe kadar gördükleri konuları kapsayacaktır.

c) Sınava başvuranlardan ücret alınmayacaktır.

d) Sınav giriş kartı ile nüfus cüzdanı olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

e) Öğrenciler sınava gelirken yanlarında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb. aletler getirmeyecektir.

f) Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. İlk 30 dakika sınav yapılan sınıftan öğrenci çıkarılmayacaktır.

g) Başvuru yaptığı halde sınava katılmayan öğrencilerin yerine başka bir öğrenci sınava alınmayacaktır.

h) Başkasının yerine sınava girenlerin tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavı iptal edilecek ve yasal mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır.

4) Sınava başvuru

a) Sınava başvuru, süresi içerisinde okulumuzun resmi internet sayfasından ya da okul müdürlüğüne gelerek yapılacaktır.

b) Sınav başvurusunu, internet sayfasından yapanlar internetten, okul müdürlüğüne başvurarak yapanlar okul müdürlüğünden “Sınava Giriş Belgesi ”alacaklardır.

c) İlkokulumuzun 2,3 ve 4’üncü sınıflarında okuyan, Ortaokulumuzun 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında okuyan ve Anadolu Lisemizin 9,10 ve 11’inci sınıflarında okuyan öğrencilerin tamamı, sınava doğrudan başvurmuş olarak kabul edilecektir.

5) Sınav takvimi

Özel Onur İlkokulu, Özel Onur Ortaokulu ve Özel Onur Anadolu Lisesinin merkezi sistemle yapılacak olan bursluluk sınavına ait sınav takvimi aşağıya çıkartılmıştır.

Okullar

S   ı  n  ı  f  l  a  r

İlkokul

2

3

4

-

Sınav Tarihi

17.02.2019

17.02.2019

17.02.2019

 

Sınav Saati

11:00

11:00

11:00

 

Ortaokul

5

6

7

8

Sınav Tarihi

16.02.2019

16.02.2019

16.02.2019

16.02.2019

Sınav Saati

10:00

10:00

10:00

10:00

Lise

9

10

11

-

Sınav Tarihi

16.02.2019

16.02.2019

16.02.2019

 

Sınav Saati

14:00

14:00

14:00

 


6) Burs şartları ve oranları

a) İlkokulların 2,3 ve 4’üncü sınıflarından, ortaokulların 5,6,7 ve8’inci sınıflarından, liselerin 9,10 ve 11’inci sınıflarından sınava katılıp, 7. madde de belirtilen derecelerden ilk 20’ye giren öğrencilere

bursluluk indirimi yapılacaktır.

 

b) Bursluluk indirimi sadece ilan edilen eğitim- öğretim ücreti üzerinden yapılacaktır. Yemek, servis kıyafet, kitap, kırtasiye vb. masraflar velilerimize ait olacaktır.

c)Sınava girip burs elde edemeyen öğrencilere, kayıt olacağı ay için geçerli olan fiyat üzerinden %5 indirim yapılacaktır.

d) İndirimler 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerlidir.

e) İndirime hak kazanıp okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerden; başka bir okula nakil yaptıran, okuldan uzaklaştırma cezası alan veya devamsızlık hakkını dolduran öğrencilerin, eğitim-öğretim bursu kesilecektir. İndirim süresi içerisinde öğrencilerden, aldığı bursluluk indirimi oranında herhangi bir eğitim-öğretim ücreti talep edilmeyecektir.

f) İndirim miktarı 2019-2020 öğretim yılı için ( 1 yıl ) geçerlidir.

g) Verilecek burslar okul kontenjanı ile sınırlıdır.

h) İlkokul 2,3 ve 4’üncü sınıflar ile ortaokul 5, 6 ve 7’inci sınıflar için yapılacak olan bursluluk sınavında yanlış, doğruyu götürmeyecektir. Ortaokulun 8. sınıfları için yapılacak olan bursluluk sınavında 3(üç) yanlış 1(bir) doğruyu götürecek, lise 9,10 ve 11’inci sınıflar için yapılacak olan bursluluk sınavında ise 4(dört) yanlış 1(bir) doğruyu götürecek ve puanlama buna göre yapılacaktır. Puanlama her sınıf için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 ı) Sınav sonrasında kitapçıklar öğrencilere verilmeyecektir.

Bursluluk indirimine ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Okullar

İlkokul

Ortaokul

Lise

Sınıflar

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

D
e
r
e
c
e

 

v

e

 

B

u

r

s

 

Y
ü

z

d

e

s

i

1

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

2

%90

%90

%90

%90

%90

%90

%90

%90

%90

%90

3

%80

%80

%80

%80

%80

%80

%80

%80

%80

%80

4

%70

%70

%70

%70

%70

%70

%70

%70

%70

%70

5

%60

%60

%60

%60

%60

%60

%60

%60

%60

%60

6

%50

%50

%50

%50

%50

%50

%50

%50

%50

%50

7

%45

%45

%45

%45

%45

%45

%45

%45

%45

%45

8

%40

%40

%40

%40

%40

%40

%40

%40

%40

%40

9

%35

%35

%35

%35

%35

%35

%35

%35

%35

%35

10

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

11

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

12

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

13

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

14

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

15

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

16

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

17

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

18

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

19

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

 

7) Dereceler

a) İlkokulun 2,3 ve 4. Sınıfları ile Ortaokulun 5,6 ve 7. Sınıflarında

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

3.(Üçüncü): Soruların tamamından 2(iki) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

4.(Dördüncü): Soruların tamamından 3(üç) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

5.(Beşinci): Soruların tamamından 4(dört) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

öğrencilerdir. Ayrıca; diğer alt derecelendirmeler ise aynı yöntemle hesaplanacaktır.

b) Ortaokulun 8. Sınıfı ile Lisenin 9,10 ve 11. Sınıflarında

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Sorulan soruların tamamından 1(bir) tanesini boş bırakan, bir soruyu boş bırakan yoksa soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan.

Herhangi bir sınıfın derecelendirmesinde her ikisi de var ise, soruların tamamından 1 (bir) tanesini boş bırakan 2(ikinci), soruların tamamından 1 (bir) bir tanesini yanlış yapan 3 (üçüncü) olacaktır.

Diğer alt dereceler ise, 6/h maddesinde belirtildiği şekilde, yanlış doğruyu götürdükten sonra kalan netlere göre belirlenecektir.

c) Soru iptalleri olması durumunda, hangi sınıf testlerinde soru iptali varsa derecelendirme, kalan netler üzerinden aynı usul ile hesaplanacaktır.

8)Değerlendirme

a) İlkokulun 2,3 ve 4. Sınıfları ile Ortaokulun 5,6 ve 7. Sınıflarında

Öğrencilerin sınav sonucundaki başarı sıralaması, toplam netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda kura çekimine göre sıralama yapılacaktır.

b) Ortaokulun 8. Sınıfında

Öğrencilerin sınavdaki sıralamaları,3(üç) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri,  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda kura çekimine göre sıralama yapılacaktır.

c) Liselerin 9,10 ve 11. Sınıflarında:

Öğrencilerin sınavdaki sıralamaları,4(dört) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe (Türk dili ve edebiyatı, Türk edebiyatı, dil ve anlatım) neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fizik, Kimya Biyoloji derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda kura çekimine göre sıralama yapılacaktır.

9)Değerlendirme Komisyonu

Okul müdürünün başkanlığında, öğretmenlerden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Değerlendirme ve başarı sıralaması bu komisyon marifeti ile yapılacaktır.

10)Sınav yeri

Sınava girecek öğrencilerin, sınava gireceği okul ve adresleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Sıra No

Okulun Adı

Adresi

Telefonu

1

Batıkent Özel Onur İlkokulu,

Ortaokulu ve Anadolu Lisesi

İnönü Mah. 1777 Cad. No:11

Batıkent/Ankara

0312 252 0 222

2

Yenimahalle Özel Onur İlkokulu

 

Gayret Mah. İstiklal Cad. Piri

Reis Sok. No:4 Yenimahalle/Ankara

0312 344 99 99