Bursluluk Sınav Şartnamesi

2022- 2023 ÖĞRETİM YILI ÖZEL ONUR İLKOKULU, ÖZEL ONUR ORTAOKULU ve ÖZEL ONUR ANADOLU LİSESİNİN BURSLULUK  SINAVI ŞARTNAMESİ (KILAVUZU)

1-) Sınav yapılacak okullar ve sınıfları
 Okulun Adı
Batıkent Özel Onur
İlkokul
Batıkent Özel Onur
Ortaokulu
Batıkent Özel Onur Anadolu
Lisesi
 Sınav Yapılacak
Sınıflar
4 5-6-7-8  9-10 
2) Duyuru yapılacak okullar ve sınıfları

Ankara’da faaliyette bulunan resmi/özel okullardan;

a) İlkokulların 4’üncü sınıfında okuyan öğrenciler.

b) Ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında okuyan öğrenciler.

c) Liselerin 9 ve 10’ uncu sınıflarında okuyan öğrenciler.

3) Sınava katılım şartları

a) Sınav ilkokul ortaokul ve liselerin 2’inci maddede belirtilen sınıflarında okuyan öğrenciler için yapılacaktır.

b) Sınav soruları, sınavı yapılacak sınıflarda okuyan öğrencilerin, sınav yapılacak tarihe kadar gördükleri konuları kapsayacaktır.

c) Sınava başvuranlardan ücret alınmayacaktır.

d) Sınav giriş kartı ile nüfus cüzdanı olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

e) Öğrenciler sınava gelirken yanlarında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb. aletler getirmeyecektir.

f) Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. İlk 30 dakika sınav yapılan sınıftan öğrenci çıkarılmayacaktır.

g) Başvuru yaptığı halde sınava katılmayan öğrencilerin yerine başka bir öğrenci sınava alınmayacaktır.

h) Başkasının yerine sınava girenlerin tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavı iptal edilecek ve yasal mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır.

4) Sınava başvuru

a) Sınava başvuru, süresi içerisinde okulumuzun resmi internet sayfasından ya da okul müdürlüğüne gelerek yapılacaktır.
b) Sınav başvurusunu okulumuz  internet sayfasından yapanlar  internetten, okul müdürlüğüne başvurarak yapanlar okul müdürlüğünden “Sınav Giriş Belgesi ”alacaklardır. 

c) İlkokulumuzun 4’üncü sınıfında okuyan, Ortaokulumuzun 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında okuyan ve Anadolu Lisemizin 9 ve 10’uncu sınıflarında okuyan öğrencilerimiz de diğer okullarda okuyup bursluluk sınavına başvuran öğrenciler gibi bursluluk sınav başvurusu yapacaklardır.

5) Sınav takvimi

Özel Onur İlkokulu, Özel Onur Ortaokulu ve Özel Onur Anadolu Lisesinin merkezi sistemle yapılacak olan bursluluk sınavına ait sınav takvimi aşağıya çıkartılmıştır.

OKULLAR

SINIFLAR

İlkokul

4.Sınıf

-

-

-

Sınav Tarihi

27.02.2022

-

-

-

Sınav Saati

14:00

-

-

-

Ortaokul

5.Sınıf

6. Sınıf

7.Sınıf

8.Sınıf

Sınav Tarihi

27.02.2022

27.02.2022

27.02.2022

27.02.2022

Sınav Saati

14:00

14:00

10:00

10:00

Lise

9.Sınıf

10. Sınıf

-

-

Sınav Tarihi

27.02.2022

27.02.2022

-

-

Sınav Saati

10:00

10:00

-

-

6) Burs şartları ve oranları

a) İlkokulların 4’üncü sınıfından, ortaokulların 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarından, liselerin 9 ve 10’uncu sınıflarından sınava katılıp, 7. madde de belirtilen derecelerden ilk 20’ye giren öğrencilere bursluluk indirimi yapılacaktır.

b) Bursluluk indirimi sadece ilan edilen eğitim- öğretim ücreti üzerinden yapılacaktır. Bursluluk indirimi almaya hak kazanan öğrenci veya velilerinden aldığı bursluluk indirimi oranından herhangi bir eğitim-öğretim ücreti talep edilmeyecektir. Yemek, servis kıyafet, kitap, kırtasiye vb. masraflar velilerimize ait olacaktır.

c)Bursluluk Sınavına girip, bursluluk indirimi elde edemeyen öğrencilere, kayıt olacağı ay için geçerli olan fiyat üzerinden %10 indirim yapılacaktır.

d)Bursluluk indirimleri 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerlidir.

e)Bursluluk indirimine hak kazanıp okulumuza kayıt yaptıran öğrencilerden; başka bir okula nakil yaptıran, okuldan uzaklaştırma cezası alan veya devamsızlık hakkını dolduran öğrenciler gibi herhangi bir nedenle okuldan ayrılan öğrencilerin eğitim-öğretim bursu kesilecektir.Bu tür öğrenci veya velilerinden, aldığı bursluluk indirimi oranından herhangi bir eğitim-öğretim ücreti talep edilmeyecektir.

f)Bursluluk indirimi miktarı 2022-2023 öğretim yılı için ( 1 yıl ) geçerlidir.

g) Verilecek burslar okul ve sınıf kontenjanı ile sınırlıdır.

h) İlkokul 4’üncü sınıf ile ortaokul 5, 6 ve 7’inci sınıflar için yapılacak olan bursluluk sınavında yanlış, doğruyu götürmeyecektir. Ortaokulun 8. sınıfları için yapılacak olan bursluluk sınavında 3(üç) yanlış 1(bir) doğruyu götürecek, lise 9 ve 10’uncu  sınıflar için yapılacak olan bursluluk sınavında ise 4(dört) yanlış 1(bir) doğruyu götürecek ve puanlama buna göre yapılacaktır. Puanlama her sınıf için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

 ı) Sınav sonrasında kitapçıklar öğrencilere verilmeyecektir.

 Bursluluk sınavına katılan her sınıftan ilk 20 (yirmi) öğrenciye bursluluk indirimi yapılacaktır.

 Bursluluk indirimine ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Okullar

            İlkokul

Ortaokul

Lise

Sınıflar

 

4

5

6

7

8

9

10

D
e
r
e
c
e

 

v

e

 

B

u

r

s

 

Y
ü

z

d

e

s

i

1

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

2

%90

%90

%90

%90

%90

%90

%90

3

%80

%80

%80

%80

%80

%80

%80

4

%70

%70

%70

%70

%70

%70

%70

5

%60

%60

%60

%60

%60

%60

%60

6

%50

%50

%50

%50

%50

%50

%50

7

%45

%45

%45

%45

%45

%45

%45

8

%40

%40

%40

%40

%40

%40

%40

9

%35

%35

%35

%35

%35

%35

%35

10

%30

%30

%30

%30

%30

%30

%30

11

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

12

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

13

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

14

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

15

%25

%25

%25

%25

%25

%25

%25

16

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

17

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

18

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

19

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

%20

7) Dereceler

a) İlkokulun  4. Sınıfı ile Ortaokulun 5,6 ve 7. Sınıflarında

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

3.(Üçüncü): Soruların tamamından 2(iki) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

4.(Dördüncü): Soruların tamamından 3(üç) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

5.(Beşinci): Soruların tamamından 4(dört) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

öğrencilerdir.

Ayrıca; diğer alt derecelendirmeler ise aynı yöntemle hesaplanacaktır. Ancak ; derecelendirmelerdeki eşitlik halinde , 8/a maddesinde belirtildiği şekilde sıralama yapılacaktır. (Örnek : İki tane birinci olması halinde, 8/a maddesine göre bir tanesi birinci , diğeri ikinci olacak, yukarıda ikinci olarak tanımlanan üçüncü, üçüncü olarak tanımlanan dördüncü olacak ve ondan sonraki alt dereceler ise bir aşağıya kayarak devam edecektir.)

b) Ortaokulun 8. Sınıfı ile Lisenin 9 ve10’uncu Sınıflarında

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Sorulan soruların tamamından 1(bir) tanesini boş bırakan, bir soruyu boş bırakan yoksa soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan.
Herhangi bir sınıfın derecelendirmesinde her ikisi de var ise, soruların tamamından 1 (bir) tanesini boş bırakan 2(ikinci) , soruların tamamından 1 (bir) bir tanesini yanlış yapan 3 (üçüncü) olacaktır.

Diğer alt dereceler ise , 6/h maddesinde belirtildiği şekilde , yanlış doğruyu götürdükten sonra kalan netlere göre belirlenecektir. Ancak;derecelendirmelerdeki eşitlik halinde  8/b-c maddelerinde belitildiği şekilde sıralama yapılacaktır. ( Örnek : İki tane birinci olması halinde , 8/b-c maddelerine göre bir tanesi birinci , diğeri ikinci olacak , yukarıda ikinci olarak tanımlanan üçüncü , üçüncü olarak tanımlanan dördüncü olacak ve ondan sonraki alt dereceler ise bir aşağıya kayarak devam edecektir.)

c) Soru iptalleri olması durumunda, hangi sınıf testlerinde soru iptali varsa derecelendirme, kalan netler üzerinden aynı usul ile hesaplanacaktır.

8)Değerlendirme

a) İlkokulun  4. Sınıfı ile Ortaokulun 5,6 ve 7. Sınıflarında

Öğrencilerin sınav sonucundaki başarı sıralaması, toplam netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri , Sosyal Bilgiler , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

b) Ortaokulun 8. Sınıfında

Öğrencilerin sınavdaki sıralamaları, 3(üç) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda , Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri ,  T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi , Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

c) Liselerin 9 ve 10’uncu  Sınıflarında:

Öğrencilerin sınavdaki sıralamaları , 4(dört) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda , Türk Dili ve Edebiyatı neti dikkate alınacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda Fen Bilimleri ( Fizik, Kimya Biyoloji) neti dikkate alınacaktır. Fen Bilimleri netinin de eşit olması durumunda Sosyal Bilimler (Tarih , Coğrafya , Felsefe , Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

9)Değerlendirme Komisyonu

Okul müdürünün başkanlığında , öğretmenlerden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Değerlendirme ve başarı sıralaması bu komisyon marifeti ile yapılacaktır.

10) Sınav yeri

Sınava girecek öğrencilerin, sınava gireceği okul ve adresi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Okulun Adı

Adresi

Telefonu

Batıkent Özel Onur İlkokulu,

Ortaokulu ve Anadolu Lisesi

İnönü Mah. 1777. Cad. No:11

Batıkent/Ankara

0312 252 0 222

 

 


  

11)Bursluluk sınavı kendi okul binamızda ve her sınıf seviyesinde tek oturum halinde yapılacaktır.

12) Şartname onaya sunulduktan sonra , şartnamede herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.