Bursluluk Sınav Şartnamesi

BURSLULUK SINAVI ŞARTNAMESİ

2024 – 2025 Öğretim Yılı, ANKARA

Özel Onur Ortaokulu ve Özel Onur Anadolu Lisesi

Amaç


2024-2025 Öğretim yılı okulumuzda tamamen veya kısmen burslu öğrenim görecek öğrencileri başarıları doğrultusunda belirlemektir.

Kapsam ve Dayanak


20.03.2012 Tarih ve 28239 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 62 ve 63. Maddelerine dayanılarak yapılacak bursluluk sınavına ilişkin esasları, uyulması gereken kuralları ve tarafların yükümlülüklerini kapsamaktadır.

Esaslar

1.      Yapılacak bursluluk sınavındaki başarılı olanlara karşılıksız olarak burs verilecektir.

2.      Burs verilecek öğrencilerin tespitine yönelik yapılacak sınav, ücretsizdir.

3.      Sınava öğrencilerin, sorulara verdikleri doğru/yanlış cevap sayısına göre başarı sıralaması yapılacak ve bu sıralamadaki yerine göre aşağıda belirtilen oran ve sürelerde burslu eğitim hakkı verilecektir

4.      Bursluluk sınavına katılan her sınıftan (4,5,6,7,8,9,10 ve 11.sınıf) ilk 20 (yirmi) öğrenciye bursluluk indirimi yapılacaktır. Bursluluk indirimine ilişkin oranlar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Sınav Başarı Derecesi

Burs Oranı (%)

Burs Süresi

Burs Kapsamı

1.

%100

1 YIL

Öğrenim Ücreti

2.

%90

1 YIL

Öğrenim Ücreti

3.

%80

1 YIL

Öğrenim Ücreti

4.

%70

1 YIL

Öğrenim Ücreti

5.

%60

1 YIL

Öğrenim Ücreti

6.

%50

1 YIL

Öğrenim Ücreti

7.

%45

1 YIL

Öğrenim Ücreti

8.

%40

1 YIL

Öğrenim Ücreti

9.

%35

1 YIL

Öğrenim Ücreti

10.

%30

1 YIL

Öğrenim Ücreti

11.

%25

1 YIL

Öğrenim Ücreti

12.

%25

1 YIL

Öğrenim Ücreti

13.

%25

1 YIL

Öğrenim Ücreti

14.

%25

1 YIL

Öğrenim Ücreti

15.

%25

1 YIL

Öğrenim Ücreti

16.

%20

1 YIL

Öğrenim Ücreti

17.

%20

1 YIL

Öğrenim Ücreti

18.

%20

1 YIL

Öğrenim Ücreti

19.

%20

1 YIL

Öğrenim Ücreti

20.

%20

1 YIL

Öğrenim Ücreti

 

5.       Kurumumuz hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun veyahut Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun yetki alanına giren suç veya suçlardan dolayı haklarında adlî veyahut idarî soruşturma bulunmamaktadır.

6.       Sınavda başarı sıralamasına göre her sınıf seviyesinde 20 öğrenciye yukarıda belirtilen oranlarda burs verilecektir.

7.       Resmi okullarda uygulanan ders geçme ölçütlerine göre başarılı olduğu ve okuldan uzaklaştırmasını gerektirecek herhangi bir disiplin cezası almadığı sürece burs devam edecektir.

8.       Burslu okumaya hak kazananlardan burs verilmesine esas olan belgeler dışında burslu öğrenciye maddi yükümlülük getirecek herhangi bir belge düzenlenmeyecektir.

9.       Burslu okutulacak öğrencilerin oranı veya sayısı, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 13. Maddesi kapsamında ücretsiz okutulacakların oranı ve sayısının dışında tutulacaktır.

10.   Herhangi bir şekilde kurumdan ayrılan burslu öğrencilerden öğrenim gördüğü süre için ücret talep edilmeyecektir.

11.   İlgili mevzuat kapsamında valilikten alınan izin doğrultusunda burs verilecek öğrenci ve kursiyer tespitine yönelik sınav 13/01/2024 ve 14/01/2024 tarihinde saat 10.00 ve 14.00'te yapılacaktır.

12.   Bursluluk sınavının reklam ve duyurusunu Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ek 4. maddesi hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

13.   Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ‘nin 20. Maddesi doğrultusunda İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edileceğinden sınava bu sınıf seviyelerinden öğrenci alınmayacaktır.

14.   Bursluluk sınavı, kurumumuzun il içinde kendi binasında yapılacaktır.

(İnönü Mah.1777.Cad. No.:11 Batıkent Yenimahalle/ ANKARA Tel: 0312 252 0 222)

15.   Veliler, sınava katılacak öğrencilerinin sınav başvurularını burs verecek özel okula yapacaklar ve şartnamenin bir fotokopisi veliye verilecektir. Okulumuz resmî web sitesi üzerinden yapılan başvurularda sınav şartnamesini web sitemizde yayınlanacak ve başvuru öncesi şartnameyi okudum onayı vermesi istenecektir.

Özel Hükümler

1.       Sınav başvurusunu okulumuz internet sayfasından yapanlar internetten, okul müdürlüğüne başvurarak yapanlar okul müdürlüğünden “Sınav Giriş Belgesi” alacaklardır.

2.       Sınav giriş kartı ile nüfus cüzdanı olmayan öğrenci sınava alınmayacaktır.

3.       Okulumuzun 4,5,6,7,8,9,10 ve 11.sınıfında okuyan öğrencilerimiz de diğer okullarda okuyup bursluluk sınavına başvuran öğrenciler gibi bursluluk sınav başvurusu yapacaklardır.

4.       Öğrenciler sınava gelirken yanlarında sözlük, hesap makinası, cep telefonu ile her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihaz vb. aletler getirmeyecektir.

5.       Sınav başladıktan 15 dakika sonra sınava gelen öğrenciler sınava alınmayacaktır. İlk 30 dakika sınav yapılan sınıftan öğrenci çıkarılmayacaktır.

6.       Başvuru yaptığı halde sınava katılmayan öğrencilerin yerine başka bir öğrenci sınava alınmayacaktır.

7.       Başkasının yerine sınava girenlerin tespit edilmesi halinde bu kişilerin sınavı iptal edilecek ve yasal mevzuata göre gerekli işlem yapılacaktır.

8.       Bursluluk Sınavına girip, bursluluk indirimi elde edemeyen öğrencilere, kayıt olacağı ay için geçerli olan fiyat üzerinden %10 indirim yapılacaktır.

9.       Bursluluk indirimleri 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerlidir.

10.   Bursluluk indirimi miktarı 2024-2025 öğretim yılı için (1 yıl) geçerlidir.

11.   Bursluluk indirimi sadece ilan edilen eğitim- öğretim ücreti üzerinden yapılacaktır. Bursluluk indirimi almaya hak kazanan öğrenci veya velilerinden aldığı bursluluk indirimi oranından herhangi bir eğitim öğretim ücreti talep edilmeyecektir. Yemek, servis kıyafet, kitap, kırtasiye vb. masraflar velilerimize ait olacaktır.

12.   Bursluluk Sınavı sonrasında kitapçıklar öğrencilere verilmeyecektir.

13.   Verilecek burslar okul ve sınıf kontenjanı ile sınırlıdır.

14.   Dereceler:  4,5,6 ve 7. Sınıflarında

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

3.(Üçüncü): Soruların tamamından 2(iki) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

4.(Dördüncü): Soruların tamamından 3(üç) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan,

5.(Beşinci): Soruların tamamından 4(dört) tanesini yanlış yapan veya boş bırakan, öğrencilerdir.

      Ayrıca; diğer alt derecelendirmeler ise aynı yöntemle hesaplanacaktır. Ancak; derecelendirmelerdeki eşitlik halinde Özel Hükümler bölümü 15. maddesinde belirtildiği şekilde sıralama yapılacaktır. (Örnek: İki tane birinci olması halinde, Özel Hükümler bölümü 15. maddesine göre bir tanesi birinci, diğeri ikinci olacak, yukarıda ikinci olarak tanımlanan üçüncü, üçüncü olarak tanımlanan dördüncü olacak ve ondan sonraki alt dereceler ise bir aşağıya kayarak devam edecektir.)

8,9,10 ve 11. Sınıflarında:

1.(Birinci): Soruların tamamını doğru yapan,

2.(İkinci): Soruların tamamından 1(bir) tanesini boş bırakan, bir soruyu boş bırakan yoksa soruların tamamından 1(bir) tanesini yanlış yapan.

Herhangi bir sınıfın derecelendirmesinde her ikisi de var ise, soruların tamamından 1 (bir) tanesini boş bırakan 2(ikinci), soruların tamamından 1 (bir) bir tanesini yanlış yapan 3 (üçüncü) olacaktır.

Diğer alt dereceler ise, Özel Hükümler bölümü 15. maddesinde belirtildiği şekilde, yanlış doğruyu götürdükten sonra kalan netlere göre belirlenecektir. Ancak; derecelendirmelerdeki eşitlik halinde Özel Hükümler bölümü 15. maddesinde belirtildiği şekilde sıralama yapılacaktır. (Örnek: İki tane birinci olması halinde, Özel Hükümler bölümü 15 maddesine göre bir tanesi birinci, diğeri ikinci olacak, yukarıda ikinci olarak tanımlanan üçüncü, üçüncü olarak tanımlanan dördüncü olacak ve ondan sonraki alt dereceler ise bir aşağıya kayarak devam edecektir.)

15.   Değerlendirme:

        a) Öğrencilerin sınav sonucundaki başarı sıralaması, toplam netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

b) Ortaokulun 8. Sınıfında: Öğrencilerin sınavdaki sıralamaları, 3(üç) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türkçe neti dikkate alınacaktır. Türkçe netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda sırayla Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil derslerinin netlerine bakılarak sıralama yapılacaktır. Bunun da eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

b) Liselerin 9, 10 ve 11’inci Sınıflarında:

Öğrencilerin sınavdaki sıralamaları, 4(dört) yanlış 1(bir) doğruyu götürdükten sonraki netleri dikkate alınarak yapılacaktır. Netlerdeki eşitlik durumunda, Türk Dili ve Edebiyatı neti dikkate alınacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı netinin eşit olması durumunda Matematik neti dikkate alınacaktır. Matematik netinin de eşit olması durumunda bilgisayar kurasına göre sıralama yapılacaktır.

16.     4, 5, 6 ve 7’inci sınıflar için yapılacak olan bursluluk sınavında yanlış, doğruyu götürmeyecektir. Puanlama her sınıf için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

17.   Soru iptalleri olması durumunda, hangi sınıf testlerinde soru iptali varsa derecelendirme, kalan netler üzerinden aynı usul ile yapılacaktır.

18.   Okul müdürünün başkanlığında, öğretmenlerden oluşan bir komisyon kurulacaktır. Değerlendirme ve başarı sıralaması bu komisyon marifeti ile yapılacaktır.