Okul Kuralları

 

GENEL OKUL KURALLARI

 • Okula zamanında gelinir.
 • Koridorlarda koşmadan yürünür, gürültü yapılmaz.
 • Tuvaletler temiz tutulur, peçeteler israf edilmez.
 • Teneffüslerde oyun alanının dışına çıkılmaz.
 • Öğretmenlerin ve yöneticilerin uyarıları dikkate alınır.
 • Okul çevresi temiz tutulur, doğa korunur.
 • Derslikler ile okuldaki tüm kapalı ve açık alanlar gibi ortak kullanım alanlarında yiyecek içecek tüketilmez; yemek artığı çöp ve atık bırakılmaz. Öğrenci bunları en yakın çöp kutusuna atmakla yükümlüdür.
 • Öğrenciler küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar, birbirlerine fiziksel zarar verici harekette bulunmazlar, kavga edemezler ve birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler.
 • Öğrenciler okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılmak, bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar.
 • Her öğrenci bayrak törenlerinde kendi dersliği için ayrılan yerde düzgün olarak sıra olmak, sessiz olarak komut verilmesini beklemek ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylemek zorundadır.
 • Öğrenciler okula ait malzeme ve diğer okul eşyalarını korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
 • Öğrenciler kütüphanede, bilgisayar odasında, spor salonunda, müzik ve görsel sanatlar odasında vb. kendi dersliklerinin dışındaki eğitim ortamlarında bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler kantin ve yemekhanede sıraya girerler, kantin ve yemekhane kurallarına ve görgü kurallarına uyarlar. Kantin ve yemekhane haricindeki alanlarda yemek vb. yenmez.
 • Ulaşımını servisle yapan öğrenciler servis kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler okulun belirlenmiş kılık kıyafet kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler sınavda sınav kurallarına uyarlar.
 • Öğrenciler okul içinde cep telefonu kullanamazlar.
 • Öğrenciler ders araç ve gereçlerinin dışında okula değerli/özel eşyalarını getiremezler.
 • Öğrenci ders günü sonunda sınıfta kitap, defter veya çanta gibi eşyasını bırakamaz. Bırakılan eşyadan okul yönetimi sorumlu değildir.
 • Okul içerisinde sakız çiğnenmez, kabuklu kuru yemiş yenmez.
 • Öğrenciler okul idaresinin ve öğretmenlerinin verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek durumundadır.
 • Sınıf ve atölyelerde gereksiz yanan ışıklar kapatılır.
 • Okul malzemelerine verilen zarar, zarar veren öğrencilerin velilerinden tanzim edilir.

 

 

TÖREN KURALLARI

 • Çalışma haftası pazartesi günü Bayrak Töreni ile başlar ve cuma günü Bayrak Töreni ile biter. Resmî tatillerin başlangıç ve bitişlerinde de Bayrak Töreni yapılır.
 • Öğrenciler Bayrak Töreni'nde gereken ciddiyeti gösterir, törene uygun davranışlar sergiler.
 • Törenler Kış Bahçesi'nde yapılır.
 • Bayrak Törenlerine tüm öğrenci, öğretmenler katılmak zorundadır.
 • Konferans Salonu'nda yapılan törenlerde öğrenciler kendileri için önceden belirlenmiş yerlere otururlar.
 • Törenlere yiyecek ve içecekle girilmez.
 • Törende görev alan öğrenciler törene uygun kılık kıyafet giymek zorundadır.

 

DERSLİK KURALLARI

 • Birinci ders zili çaldığında dersliklerine girerler ve hazırlıklarını tamamlamış olarak öğretmenlerini beklerler.
 • Ders bitiminde öğretmeninin izni ile koşmadan teneffüse çıkarlar.
 • Derslik düzenini ve dersin akışını bozmadan dersi dinler; söz alarak konuşur, izinsiz yerlerinden kalkmazlar.
 • Kırıcı, zarar verici sözlerden ve davranışlardan kaçınır; kötü söz söylemezler.
 • Arkadaşları ile iyi geçinir, yardımlaşırlar.
 • Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Derslik ve laboratuvardaki malzemeleri izinsiz ve yetkisiz kullanamaz, zarar veremezler.
 • Derslerde ipad-mp3 player vb. dinleyemezler, telefonla konuşamazlar.
 • Derste hiçbir şey yiyemez ve içemezler.
 • Çalışmalarını zamanında ve tam yaparlar.
 • Derslikleri ve sıraları temiz ve düzenli kullanırlar. Öğrenci kullandığı masa, sıra ve dolaptan sorumludur.
 • Gün bitiminde ders malzeme ve kişisel eşyalarını dersliklerde ve sıralarda bırakmazlar. Okulda bırakacakları ders malzemelerini bireysel dolaplarına koyarlar.
 • Dersliklerde bıraktıkları değerli eşyalardan kendileri sorumludurlar.
 • Dersliklerde bulunan panoları düzenli kullanırlar. Panolara dersle ilgili çalışma ve dersliklerin tümünü ilgilendiren duyuruların dışında bir şey asamazlar.
 • Gün içinde dersliklerin düzen ve temizlik kontrolü ders öğretmenleri, nöbetçi öğretmenler ve sınıf başkanları tarafından yapılır. Öğrenciler dersliklerin temizlik ve düzenini sağlamakla görevlidirler.

 

SINAV KURALLARI

 • Öğrenciler sınav için sınav saatinden önce sınıflarında bulunmak, istenilen düzende hazır olmak zorundadır. Sınavda gözcü olan öğretmen, gerek gördüğünde öğrencilerin oturma düzenini ve yerlerini değiştirebilir.
 • Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel vs. gibi dersin türüne göre değişen araç gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurmak zorundadır. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçlar istenemez veya ortak kullanılamaz.
 • Ortak sınavlar o dersin öğretmeni tarafından yapılmayabilir. Sınavı bir başka öğretmen de uygulayabilir. 
 • Sınav sırasında konuşulmaz ve diğer öğrenciler rahatsız edilmez.
 • Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okumakla bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler.
 • Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmak, bir başkasının kâğıdına bakmak veya kâğıdını bir başkasının görebileceği konumda tutmak yasaktır.
 • Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranışta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir.
 • Sınav kâğıdını teslim eden öğrenci ders zili çalmadıkça dışarı çıkamaz ve sınav düzenini bozamaz.
 • Sınava ek süre verilmişse ders zili çaldığında dışarı çıkmasına izin verilen öğrenci sınav odasından uzaklaşır, sınavı devam eden derslikleri önünde duramaz veya herhangi bir nedenle tekrar içeriye giremez.
 • Sınav kâğıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazılamaz.
 • Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde bulunmak zorundadırlar.
 • Öğrenciler akademik dürüstlük ilkelerine uymak zorundadırlar.

 

KIYAFET KURALLARI

 • Öğrenciler okulun belirlenmiş kıyafetini giymek zorundadırlar.
 • Kolye, yüzük, küpe, bilezik vb. aksesuar takmak, okul kıyafetinde öngörülen dışında hırka ve kazak vb. giyilmesi yasaktır.
 • Kız öğrenciler makyaj yapamaz, saçlarını boyatamaz ve oje kullanamazlar.
 • Öğrenciler Beden Eğitimi derslerine okul spor kıyafeti ile katılırlar.
 • Beden Eğitimi derslerinin bitiminde spor kıyafeti değiştirilir, sınıflara okul kıyafeti ile gelinir.

 

GÜVENLİK VE İDARİ KURALLAR

 • Öğrenciler, okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) okul dışına çıkamaz, okula yemek isteyemez veya satıcı çağıramazlar.
 • Okul saatlerinde ilköğretimdeki bir öğrencinin okuldan ayrılabilmesi için velisinin bizzat okula gelmesi veya dilekçe ile teslim edilecek kişiyi bildirmesi gerekir. Lisede ise velinin dilekçesi ile öğrenci okuldan ayrılabilir.
 • Öğrenciler okula yanıcı, kesici, aletler veya patlayıcı vb. madde getiremezler.
 • Öğrenciler, okula yasaklanmış yayınlar ve bu nitelikte CD disket vb. araçlar getiremezler.

 

 

OKULDAN ERKEN AYRILMA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

 • Öğrenciler okulda bulundukları sırada sağlık nedenlerinden dolayı erken ayrılmaları gerektiğinde, öğrenci velisi okul idaresi tarafından bilgilendirilir. Öğrenci, velinin isteğine ve durumun aciliyetine bağlı olarak belirlenen yere kendi olanaklarıyla veya okulun olanaklarıyla gönderilir.
 • Durum ilgili öğretmenlere bildirilir. Öğrencinin o gün sorumlu olduğu bir sınav veya ödev teslimi varsa telafisi okul idaresi denetiminde öğretmenler tarafından belirlenecek bir tarihte yapılır.
 • Ani sağlık sorunu dışında okuldan erken ayrılması gereken öğrencinin velisi bir dilekçe yazar ve öğrenci dilekçeyi aynı gün sabahı danışmaya teslim eder.

 

BİLGİSAYAR  LABORATUVARI KULLANIMI

 • Bilgisayar laboratuvarları Bilişim Teknolojileri öğretmeni bilgisi dâhilinde kullanılır.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda sadece öğretmen gözetiminde çalışabilirler. İlköğretim okulunda düzenli olarak bilgisayar laboratuvarlarını kullanan sınıflar için öğretmen tarafından oturma planları hazırlanır ve öğrenciler bu plana uygun şekilde otururlar.
 • Öğrenciler laboratuvarda öğretmenin izni olmadan bilgisayarlara herhangi bir dosya, program vb. yükleyemezler veya bilgisayarlarından dosya, program silemezler.
 • Laboratuvarlardaki her türlü malzemenin korunmasından laboratuvarı kullanan öğretmen ve öğrenci sorumludur.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda ders sırasında kullandıkları bilgisayarı öğretmene danışmadan değiştiremezler.
 • Laboratuvarlarda oyun oynanmaz. Laboratuvarların amaç dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.
 • Öğrenciler laboratuvarlarda yüksek sesle konuşarak arkadaşlarının rahatsız edemezler, sessiz ve düzenli çalışırlar.
 • Bilgisayar laboratuvarlarına kesinlikle yiyecek veya içecek ile girilmez.
 • Bilgisayarda herhangi bir arıza oluşması durumunda öğrenciler herhangi bir müdahalede bulunmadan öğretmene haber verirler.
 • Öğrenciler reset düğmesine gereksiz yere basamazlar.
 • Öğrenciler hiçbir şekilde bilgisayarın kablolarını çıkartıp takamazlar.
 • Laboratuvarlarda aynı bilgisayarı başkalarının da kullandığını göz önünde bulundurarak başkalarına ait dosya ya da klasörlere müdahalede bulunamazlar.
 • Laboratuvarların genel düzeninden öğrenciler sorumludur. Ders bitiminde öğrenciler sandalyeleri masanın içerisine yerleştirir, bilgisayarlar düzgün şekilde kapatır ve masa düzenli bırakılır.
 • Bilgisayara zarar verecek yabancı disket, flash disc ve CD-ROM kullanılmaz.
 • Öğretmenin izin vermediği sitelere girilmez.
 • Bilgisayar birimlerine ıslak elle dokunulmaz.
 • Öğretmenler söylemedikçe bilgisayar kesinlikle açılmaz ve kapatılmaz.
 • Başkalarının sistem giriş kaydı ile oynanamaz, şifreleri değiştirilemez.
 • Bilgisayar Laboratuvarlarındaki bilgisayarlarda oyun oynanamaz.
 • Program dosyaları indirilemez.
 • Sistem dosya ve klasörlerine izinsiz girilemez.
 • Bilgisayar Laboratuvarları bilgisayar çalışması dışında bir amaçla kullanılamaz.
 • Bilgisayarlara, bilgisayar ağına ve okuldaki diğer teknik ekipmanlara zarar verilmez.
 • Okul bilgisayar ağını kullanan öğrenciler kendi davranışlarından sorumludurlar.
 • Sistem Yöneticileri dosyaları ve yazışmaları sistemin güvenirliliğini korumak ve öğrenciler tarafından uygun bir biçimde kullanıldığından emin olmak için kontrol ederler.

 

MÜZİK ATÖLYESİ KULLANIMI

 • Müzik odasına Müzik Öğretmenlerinin izni olmadan girilmez.
 • Müzik aletleri izinsiz kullanılmaz.
 • Müzik odasındaki eşyalar temiz ve özenli kullanılır.
 • Müzik aletleri izinsiz olarak oda dışına çıkarılmaz.
 • Piyano kullanım haricinde açık tutulmamalıdır.
 • Müzik aletleri özenli kullanılmalı tellerine, akortlarına, tuşlarına zarar verilmemelidir.

 

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ KULLANIMI

 • Öğrenci çalıştığı yeri temiz ve düzenli kullanır.
 • Araç-gereçleri ve okul eşyalarını dikkatli kullanır.
 • Başkalarını rahatsız etmeden çalışmaya özen gösterir.
 • Atölyeden çıkarken masasını temiz bırakır.
 • Atölyelerdeki malzemeleri izinsiz kullanmaz.
 • Atölyeden araç ve gereçler izinsiz olarak dışarı çıkarılamaz.

 

SPOR SALONU KURALLARI

 • Öğrenci spor salonuna öğretmeni ile birlikte girer.
 • Spor salonu ve açık spor tesislerinde bulunan malzemeler izinsiz kullanılmaz, salon ve tesislerin dışına çıkarılmaz.
 • Spor malzemeleri amacına uygun ve özenle kullanılır.
 • Öğrenci ders/etkinliğe okul tarafından belirlenmiş olan sportif giysi ve etkinliğe uygun ayakkabı ile katılır.
 • Spor salonları ve soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır.

 

KONFERANS SALONU KURALLARI

 • Öğrenciler Konferans Salonuna öğretmenleri ile birlikte giderler.
 • Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.
 • Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.
 • Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.

 

ELEKTRONİK ALETLER KULLANIMI

 • Derslik içi elektronik aletlerin kullanımı ders öğretmeni tarafından yönlendirilir.
 • Ders öğretmeninin bilgisi dışında öğrenciler derslik deki elektronik aletlere dokunmaz, farklı amaçlar için kullanmaz.
 • Öğrenciler yanlarında cep telefonu, fotoğraf makinesi, vb elektronik aletler getirdiklerinde bunları ilk derse giren öğretmenine teslim etmek zorundadır.
 • Bu aletlerin ders saatlerinde ve herhangi bir okul etkinliği esnasında kullanılması yasaktır.
 • Yukarıda belirtilen kurallara uyulmadığı durumlarda öğretmenler bu aletleri alır ve okul idaresine teslim eder.
 • Okula getirilen bu aletlerin sorumluluğu tümüyle öğrenciye aittir. Kaybolduğunda okulun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

ÖĞRENCİ DOLAPLARININ KULLANIMI

 • Koridorlardaki bireysel dolapların dağılımı ilgili sınıf öğretmeni tarafından yapılır.
 • Öğrenciler kendilerine tahsis edilen dolapları temiz ve düzenli tutarlar. Bu dolapları okul ile ilgili kitap, defter ve ders malzemelerini saklamak amacı ile kullanırlar.
 • Bireysel dolaplara giyim ve spor eşyası ile okul tarafından yasaklanan eşya ve benzeri şeyler konulamaz.
 • Öğrenci kendisine tahsis edilmemiş dolaplara eşyasını koyamaz. Bu tür dolaplarda bulunan eşyalar okul yönetimi tarafından alınır.

 

YEMEKHANE KURALLARI

 • Yemekhaneye çıkıldığında ve yemek bitiminde eller yıkanır.
 • İlkokul kademe öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte yemeğe giderler.
 • Diğer öğrenciler, kendilerine ayrılmış masalarda sınıf öğretmenleriyle yemek yerler.
 • Öğrenciler ellerini yıkayarak sıraya girerler.
 • Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olurlar.
 • Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gereksiz konuşmalardan kaçınırlar.
 • Yemekhanede yüksek sesle konuşmazlar.
 • Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınırlar.
 • Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar.
 • Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmazlar, katlı servis arabalarına yerleştirirler.
 • Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramazlar.
 • Yemekhanede görevli öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar.
 • Yemekhane dışına yiyecek/içecek çıkaramazlar.

 

OKUL KANTİNİ KULLANIMI

 • Öğrencilere dersler başlamadan önce ve uzun teneffüslerde yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar.
 • Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması biter.
 •    İlkokul öğrencileri su ihtiyacı dışında kendileri için önceden belirlenen gün ve limit ile haftanın bir günü sınıf öğretmeni eşliğinde kantini kullanabilirler.

 

 

 

SERVİS KURALLARI

 

Servis araçlarında geçen süre okulun devamı niteliğindedir. Öğrencilerden servis araçlarında okul içi kurallarına göre davranmaları beklenir.

Servis araçlarında uyulması gereken kurallar:

 • Servis kullanan öğrenciler sabah servisinde kendilerine bildirilen saatte servise bineceği noktada hazır olmakla yükümlüdürler. Sabah ve akşam servislerine geç kalan öğrenciler, diğer öğrencilerin de geç kalmalarına neden olmamak için beklenmezler. Geç kalan öğrencilerin evden okula ya da okuldan eve ulaşımları velileri tarafından sağlanır.
 • Servis araçları güzergâh boyunca her ne nedenle olursa olsun kayıtlı öğrenci dışında yolcu indirip bindiremez. Ancak zorunlu nedenlerle ve yer olduğu takdirde servis firmasına kayıtlı okulumuzun diğer öğrencilerini de servise alabilir.
 • Zorunlu durumlarda servis değişikliği yapacak öğrenci velileri, servis değişikliğine izin verdiğine dair belgeyi ilgili Müdür Yardımcısı'na gönderir. İstekleri uygun görülürse servis firması tarafından gerekli düzenleme yapılır.
 • Yazılı veli izin belgesi olmadan öğrencilerin servis değişikliği yapmasına ya da bir başka araçla okuldan ayrılmasına kesinlikle izin verilmez.
 • Herhangi bir sorun olduğunda öğrenciler sürücü veya servis hostesi ile tartışmaya girmezler. Durumu ilgili Müdür Yardımcılarına iletirler.
 • Öğrenciler araçlara kasten veya kaza ile verdikleri zararları öderler.
 • Sürücüler veli izni ve Okul Yönetiminin onayı olmaksızın öğrencileri inmeleri gereken noktalar dışında herhangi bir yerde bırakamazlar.
 • Öğrenciler;
  • Sürücülerin, servis hosteslerinin ve araçtaki öğretmenlerin uyarılarını dinlerler.
  • Yüksek sesle konuşarak, gülerek, şarkı söyleyerek veya uygunsuz söz ve davranışlarla çevrelerini rahatsız etmezler.
  • Pencere açmaz, servis içinde ayağa kalkmazlar
  • Araçlarda yiyecek ve içecek tüketmezler.
  • Mutlaka emniyet kemerlerini kullanırlar.
  • Servis şoförünü rahatsız etmezler.
  • Servis şoförünün talimatlarına uyarlar.
  • Servis hareket hâlinde iken ayakta durmaz ve mutlaka emniyet kemerini bağlarlar.
  • Küçüklerini korur ve yardımcı olurlar.
  • Eşyalarını unutmazlar.
  • Arkadaşları ile oyun amaçlı olsa dahi fiziksel şakalaşma yapamazlar.
  • Servislerde kural dışı davranışlarda bulunan öğrenciler ve davranışları sürücü, hostes ya da serviste bulunan öğretmen tarafından yazılı olarak okul idaresine bildirilir. Bu öğrenciler,
   • İlk kez bildirildiklerinde “Yazılı Uyarı”,
   • İkici kez bildirildiklerinde “İki gün servis hizmetinden yararlanamama”,
   • Üçüncü kez bildirildiklerinde “Beş gün servis hizmetinden yararlanamama”,
   • Dördüncü kez bildirildiklerinde “Servis hizmetinden süresiz yararlanamama”, yaptırımları alırlar.
 • Okul sonrası etkinliklere kalan öğrenciler (Etüt, kulüp… vb) o gün servis kullanımı yapamayacak olup velisi tarafından okuldan alınacak  ya da veli izin belgesi ile kendisi okuldan ayrılabilecektir.

 

OKUL – AİLE İŞBİRLİĞİ

 • Onur Koleji Velisi, çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için her zaman okul ile iş birliği içerisinde olmaya özen gösterir.
 • Onur Koleji Velisi, okula geldiğinde sadece velilere ayrılmış alanları (lobi, veli görüşme odası, muhasebe, store, vb.) kullanır, eğitim-öğretim alanlarına (derslikler, atölyeler, yemekhane, spor salonu, derslik koridorları, vb.) öğrenciler okulda iken giriş yapılmayacağını bilerek hareket eder.
 •  Onur Koleji Velisi, okul kurallarının çocuklarımıza daha iyi bir eğitim-öğretim ekosistemi oluşturmak için uygulandığını bilir ve bu kuralları destekler.
 •  Onur Koleji Velisi, rutin olarak düzenlenen veli toplantıları ve öğretmen-veli görüşmelerine azami düzeyde katılım sağlamaya çalışır. Bu toplantı ve görüşmelerde kendisine ayrılan süreyi kullanır, süresinde görüşmesini tamamlar.
 • Onur Koleji Velisi, çocuklarımızın “Okul Kuralları”na uyumlarını sağlamak için her zaman destek verir ve çocuğuna sürekli olarak bu konuda dönüt sağlar.
 • Onur Koleji Velisi, okul açılmadan hemen önce çocuğunun kitap, kırtasiye ve kıyafet gibi ihtiyaçlarını okuldan temin eder; çocuğunun bu ürünleri düzenli bir şekilde kullanmasına tam destek olur.
 • Onur Koleji Velisi, okulda düzenlenen etkinliklerde okul tarafından veli katılımı izni verilmişse bu etkinliklere katılarak çocuklarımızın ve okulumuzun yanında olduğunu her zaman hissettirir.
 • Onur Koleji Velisi, herhangi bir sebeple okul tarafından okula davet edildiğinde bu davete süresinde katılmaya çalışır.
 • Onur Koleji Velisi, öğrencilerimize ve personelimize karşı her zaman kibar davranır.
 • Onur Koleji Velisi, Okul-Aile Birliğinin doğal üyesi olarak birliğin çalışmasına, seçimlerine ve projelerine her zaman destek verir.
 • Onur Koleji Velisi, çocuğunun akademik ve sosyal gelişiminde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Çocuğunun kazanması gereken sorumluluk bilincine azami düzeyde destek olur.
 • Onur Koleji Velisi, okul tarafından kendisine gönderilen evrakları zamanında imzalayarak okula teslim edilmesini sağlar.
 •  Onur Koleji Velisi, veli toplantıları dışında yapacağı öğretmen görüşmeleri için PDR birimi veya ilgili yönetici üzerinden iletişime geçer ve görüşme yapmak istediği öğretmenin “Öğretmen-Veli Görüşme Saatleri” zaman dilimine göre randevu alır.
 •  Onur Koleji Velisi, okulumuzun duyuru, geri dönüt, ödev, ölçme ve değerlendirme, vb. işlemlerinin yer aldığı ve çocuklarımızın eğitim-öğretim süreçlerinin kaydedildiği K12NET portalını sürekli takip eder.
 •  Onur Koleji Velisi, okul saatleri dışında çocuğuna tanımlanan “etüt” saatlerine K12NET portalı üzerinden onay vererek çocuğunun etüt çalışmalarına katılımını sağlar.
 • Onur Koleji Velisi, servis kullanılmayan veya kullanılamayan zamanlarda çocuğunu zamanında okula getirir ve çıkışlarda da zamanında teslim alır.