Eğitim-Öğretim

Onur Koleji; akademik başarıya odaklı, yabancı dile hakim, spor ve sanatsal zenginliklerle iç içe, teknolojiyi doğru ve etkin kullanabilen bireyler yetiştirme hedefiyle yola çıkmıştır.Yaşam becerileri geliştirilmiş, etik değerlere sahip, ulusal ve evrensel kültürle iç içe bireyler hepimizin ortak geleceği ve gururu olacaktır.

AKADEMİK SÜREÇ
Akademik süreç yönetiminde öğretmen faktörü ana unsurdur. Bu çerçevede; Onur Kolejinde uzman sınıf ve branş öğretmenleri istihdam edilmektedir.
Onur Kolejinde anasınıfından liseye kadar akademik süreç daima öncelikli hedeflerimiz arasında değerlendirilir. Anasınıfımızda, İlkokulda ve Ortaokulda  kademeli olarak bir üst sınıfa hazırlayıcı etkinlikler ve uygulamalar esas alınmaktadır. Özellikle Anasınıfı 5 yaş grubumuzda 1. sınıfa, ilkokul 4. sınıfta ortaokul 5.sınıfa ve ortaokul 8.sınıfta ise lise 9.sınıfa hazırlık eğitimi verilir. 
Anasınıfında, ön okul uygulamasında öğrenci, okuma-yazma öğretimine sezdirilme yoluyla hazırlanırken matematiksel kazanımlarda öğrenci temel bilgi ve kavramlarla iç içe olur. Bu sayede İlkokul 1.sınıfa hazır hale gelmiş ve akranlarının aksine okuma-yazma süreçlerinde daha çok ilerleme katetmiş olur.
İlkokul  1, 2, ve 3. sınıfta müfredat zenginleştirilerek uygulanır. Teknik ve fiziksel alt yapı, sunulan olanaklar öğrencinin akademik süreci geliştirmesinde artı unsur olarak yer almaktadır.
Sınav odaklı bir çalışma yapılmamasına rağmen öğrencilerin kazanım odaklı farklı yöntem ve tekniklerle değerlendirilmesi öğrencinin akademik boyutu hakkında güvenilir veriler edinmemizi sağlamaktadır.
4. sınıfta ise öğrenci için yeni bir dönem başlamakta akademik ders izleme yöntemine dahil olmaktadır. 4. sınıfta  branş öğretmenleri tarafından yürütülen temel dersler öğrencinin ortaokula hazırlanması sürecine büyük katkı sağlamaktadır. 
Ortaokul sürecinde ise okulumuzda 5.sınıf itibariyle aşama aşama eğitim ve öğretimsel kazanımlar amaçlanırken bir yandan da Liselere Geçiş Sınavına hazırlık anlamında giderek artan tempoda bir çalışma takvimi uygulanır. 
Lise de ise öğrencilerimizi geleceklerine yön verecek üniversite hayatına hazırlamak için hem akademik hem de sosyal yönden hazırlama çalışmaları 9.sınıf itibariyle artan tempoda planlanmaktadır. 
Yine ortaokul ve lise öğrencilerimize hafta içi eğitim-öğretim programlarıyla yetinmeyip Cumartesi Okulu ile de sınava hazırlık çalışmaları, kurs ve etüt uygulamaları ve kulüp etkinlikleri yapılmaktadır. 

SPORTİF ETKİNLİKLER
Onur Yaklaşımında, her öğrencinin en az bir spor dalıyla aktif olarak ilgilenmesi ve o spor dalında başarılı olması amacıyla  teşvik edilir. Bu amaçla, profesyonel spor kulüpleri ile iş birliği yapılır.
Onur Kolejinde katılımcı, aktif, dinamik ve yeteneklerini ileri derecede kullanan öğrenci modeli esas alınır. Bu çerçevede öğrencinin sportif etkinliklere katılımı sağlanmaktadır.
Öğrencinin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi hedeflenip, kulüp faaliyetlerinde de en az bir spor dalını seçmesi sağlanır. Seçtiği spor dalında öğrencinin eğlenerek öğrenmesi esas    alınmaktadır.
Profesyonel değerlendirmelerden sonra, öğrenci, elde edilen veriler çerçevesinde yeteneğine uygun spor dalına yönlendirilmektedir.
Öğrencilerimiz kurumumuzda voleybol, basketbol, okçuluk, badminton, yüzme ve masa tenisi çalışmalarından kendisi için uygun olanına katılabilir. Kurumumuzda buz pateni dersi seçmeli  etkinlik olarak değil, zorunlu ders olarak verilmektedir.     

SANATSAL ETKİNLİKLER
Onur Kolejinde sanat, öğrencilerin hayatı kendi duyuşlarına göre tasvir etmelerini sağlayarak onlara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen bir faaliyettir. Bu faaliyetlerde amaç, öğrencilerin hayal dünyasını zenginleştirerek ruhunu beslemek ve duygularını en uygun sanat etkinliğiyle ifade etmelerini sağlamaktır.
Öğrencilerimiz, sanatsal etkinliklerini sanat zümresinin zorunlu dersleri içinde genel olarak yapmaktadır. Daha özel ilgi ve yönlendirmeler için kulüplerimizle sanatsal etkinliklerine profesyonel adım atmaktadır.
Kurumumuzda Bale Salonumuz, Görsel Sanatlar Atölyemiz, Teknoloji-Tasarım Atölyemiz ve Müzik Sınıfımız mevcuttur.
Piyano, gitar, resim, takı tasarımı, ebru sanatı, modern dans ve bale kulüplerimiz talepler çerçevesinde uygulamaya konulmaktadır.


ETİK DEĞERLER
Biz Yunus Emre, Mevlana ve Hacı Bektaş-ı Veli gibi insan sevgisiyle bütünleşmiş bireylerin hayatı daha anlamlı, değerli ve yaşanabilir kılacaklarına inanırız.
Öğrencilerimiz için manevi değerlerimizle ve kültürel mirasımızla iç içe geçmiş bir eğitim-öğretim uygulamaktayız.
Her ay sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, hoşgörü gibi değerler; Etik Değerler Komisyonu tarafından seçilip planlanarak akademik sürece dahil edilir ve bu değerler ilgili sınıf ve sınıf rehber öğretmenleri tarafından derslerle ilişkilendirilerek etkinlik ve uygulamalar gerekli kazanımlar öğrencilere verilir.
Her sınıf bu değerler çerçevesinde düzeyine/kademesine uygun olarak pano, kapı süslemesi, afiş, duvar gazetesi, broşür, şiir, kompozisyon vb. çalışması yapar.


KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
Kültür insanları bir arada tutan en önemli unsurlardan biridir. Çok zengin ve derin kültürel birikime sahip bir milletiz. Onur Koleji olarak yıllık planlamalar çerçevesinde müze, sergi, bakımevi, yuva ve tarihi öneme sahip mekanlara geziler düzenleyerek, belirli gün ve hafta kutlamaları, tiyatro, yarışma, slayt gösterileri gibi etkinliklerle de okul içinde kültürel mirasımızın tanıtılması, korunması ve yeni nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz.