Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS)

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI)

YKS, ortaöğretimden yükseköğretime geçişte 12. sınıf öğrencilerine uygulanan bir sınavdır. YKS üç oturumdan oluşmaktadır:
TYT (Temel Yeterlilik Testi)
AYT (Alan Yeterlilik Testi)
YDT (Yabancı Dil Testi)

SINAVDA HANGİ TESTLER YER ALACAKTIR.?
TYT’de;
 Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır.
AYT’de;
adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. AYT’de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.
YDT’de;
 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir.

TESTLERİN SORU SAYILARI VE SÜRELERİ NEDİR?
TYT       ------------------  120 SORU  ------------------  135 dk
AYT       ------------------    160 SORU   ------------------  180 dk
YDT      ------------------      80 SORU    ------------------   120 dk 

TYT NEDİR?
İlk aşama sınavı olup yükseköğretime geçiş yapmak isteyen tüm adayların girmesi gereken bir sınavdır. TYT sınavına girmeyen adayların AYT sınavı geçersiz sayılacaktır.
Temel Yeterlilik, adayların sözel ve sayısal alanlarda sahip olmaları beklenen temel düzeyde bilgi, beceri, hazır bulunuşluk ve yetkinlikleri kapsar.

TYT ile Yapılacaklar:
Özel Yetenek Sınavlarına Başvuru
PMYO Başvurusu
Astsubaylık Seçimi
Ön Lisans Bölümleri

AYT NEDİR?
AYT, TYT sınavına girmiş olan öğrencilerin lisans bölümlerini tercih edebilmeleri için girmeleri gereken ikinci oturum sınavıdır.
 
Matematik Sınavı:  
 Tüm Lise Matematik ve Geometri konularını kapsamaktadır. Toplamda 40 soru yer almaktadır.

*Yaklaşık 30 mat 10 geometri sorusu sorulacaktır.
 
AYT ile Yapılacaklar:
Lisans Bölümleri Seçimi
Subaylık Seçimi

YDT NEDİR?
İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinden sınav yapılır.
Aday bu 5 dilden birini seçerek YDT sınavına girer. 
Sınavda 80 soru yer almaktadır ve 120 dakika sınav süresi olacaktır.
Beş farklı dilden yapılacak sınavda tek puanlama ve sıra olacaktır.

PUAN HESAPLAMA
Eşit Ağırlık Puanı İçin Derslerin Yüzdelik Etkisi:
TYT: 40
AYT Matematik: 30
AYT Edebiyat: 18
AYT Tarih: 7
AYT Coğrafya: 5

Sözel Puanı İçin Derslerin Yüzdelik Etkisi:
TYT: 40
AYT Tük Dili Edebiyatı – Tarih1 – Coğrafya1: 18 – 7 - 5
AYT Tarih 2: 8
AYT Coğrafya 2: 8
AYT Felsefe Grubu: 9
AYT DİKAB: 5

Sayısal Puanı İçin Derslerin Yüzdelik Etkisi:
TYT: 40
AYT Matematik: 30
AYT Fizik: 10
AYT Kimya: 10
AYT Biyoloji: 10

Yabancı Dil Puanı İçin Derslerin Yüzdelik Etkisi:
TYT: 40
YDT: 60

ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANININ(OBP) HESAPLANMASI
Diploma Notu*5 = X
X*0,12=OBP
Ya da kısa yoldan diploma notunuzu 0,6 ile çarparak OBP’yi hesaplayabilirsiniz.
*OBP Puanı, yerleştirme puanına etki edecektir. 

TERCİH YAPILIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Öncelikle tercih işlemi yapılırken belirli programlara getirilen baraj sıralamaları dikkate alınmalıdır:
TIP: 50000
HUKUK: 190000
MİMARLIK: 250000
MÜHENDİSLİKLER: 300000
ÖĞRETMENLİK: 300000 (PDR DAHİL)

*Tercih işlemleri yapılırken başarı sırası en önemli kriterdir. Yani tercih işlemi yapılırken öğrencinin puanından ziyade başarı sıralaması göz önünde bulundurulmalıdır.

YKS’NİN KRİTİK NOKTALARI
TYT’de 150 ham  puanı geçemeyen adayın YKS puanı hesaplanmaz.
TYT netleri YKS puanını hesaplamada kullanılır.
AYT başarısı / başarısızlığı TYT puanını etkilemez. 
Aday AYT’de 180 ham puanı geçmese de, TYT ham puanında 150’yi geçtiği için, TYT puanı ile tercih yapabilir. 
Subaylık seçim aşamasında Sayısal ve Eşit Ağırlık AYT puanları kullanılır. 
AYT puanları birbirinden bağımsız hesaplanır
AYT puanı hesaplanırken her alan için o alana kaynaklık eden iki AYT testi kullanılır. Örneğin; AYT’de 3 teste giren adayın (MAT, FEN, Edebiyat Sos-1) sayısal puanı hesaplanırken Mat ve Fen testleri dikkate alınır, Edebiyat-Sos-1 netleri Sayısal puanını etkilemez. 
 Aynı şekilde bir adayın Eşit Ağırlık Puanı hesaplanırken de Mat ve Edebiyat Sos-1 netleri dikkate alınır, Fen netleri dikkate alınmaz.