Genel Müdür

İnsan hayatındaki etkisi tartışılmayan unsurlardan biri olan eğitim, herkesi az ya da çok ilgilendiren en önemli toplumsal yapılardan biridir. Toplum projelerinde hayati öneme sahip bu yapının ilgili taraflarından biri olan eğitim kurumları, yüklendiği sorumlulukların bilincinde olmalıdır. Kıraç Eğitim Kurumları, köklü bir eğitim geçmişine sahip olan özel bir kurumdur. Bu donanımın uygulama alanı olan Onur Koleji, kriter ve uygulama çerçevesi açısından kendisiyle yarışacak kadar da kendisine güvenmektedir.

Onur Koleji olarak, bir eğitim kurumundan beklenenlerin çok ötesinde bir yapılanma gerçekleştirdik. Uzman eğitimciler, sektörde uzun yıllar deneyim edinmiş kurumlar, aileler, çocuklar dahil olmak üzere eğitim dünyasında uzun bir etüt süreci yaşayarak eğitim mozaiğimizi tamamladık. Ortaya çıkan sonuçların ardından tamamen eğitim ortamı dikkate alınarak akıllı bir bina tasarladık. Güvenli, hijyenik, kullanışlı, teknolojiye uygun, çocukların rahat ve mutlu olabileceği birçok sosyal ve kültürel mekanlarla başkente dört dörtlük bir okul mekânı kazandırdık. Gururlandığımız binamız gerçek bir akıllı bina olma konseptini hak etmektedir.

Mekânda mükemmelliğe önem verişimiz ve akademik odaklı oluşumuz eğitim sürecimizde bizim kısa sürede Ankara'nın sayılı kurumları arasında yer almamızı sağlamıştır. Akademik başarı, kurumsal varlık sebebimizdir. Hem kitlesel hem de bireysel başarı için çalışmaktayız.

Yabancı dil öğretiminde ülkemizde uzun yıllar süren kaygılar kurumumuzda korkulanın aksine olmayıp, konuşulan dil anlayışıyla birlikte uygulanmakta ve çok dilli programımızla birlikte öğrenci öğrenme sürecini başarıyla sürdürmektedir. İngilizce ana dil branşının yanında Çince’yi de zorunlu ders kapsamında yürütmekteyiz. Fransızca, Rusça, Almanca, İtalyanca ve İspanyolca dillerini de üçüncü seçmeli dil olarak sunmamız dil anlayışımızın zenginliğini ortaya koymaktadır.

Hedefimiz; en az bir yabancı dil öğrenmiş, kültürel ve sanatsal kapsamda bir enstrüman çalabilen, bir spor dalı ile uğraşan, teknolojik donanıma profesyonel düzeyde ulaşmış, kendine her konuda güvenen, vatan ve millet sevgisi bilincine sahip, milli değerlere duyarlı bireyler olarak okulumuzdan mezun olmalarını sağlamaktır.

Biz Onur Koleji olarak yetişmiş her bireyi toplumun bir kazancı, vatanın kıymetlisi, geleceğimizin teminatı olarak gören hümanist bir yaklaşım içindeyiz. Bu inancın gereği olarak geleceğimizi yetiştirme sevdasında olan ve bu ilkeyi kendisine görev addetmiş her kurum bizim için anlamlı ve değerlidir. Bu bir paradoks gibi görünebilir, keza eğitim dünyası son derece hızlı, rekabetçi ve iddialı bir yarışın içerisindedir. Bu dünyada birbirinin yansımaları, taklitleri ve benzerleri olarak devam eden onlarca kurumdan söz edilebilir. Öyleyse farkımız, iddialarımız ve vaatlerimiz ya da daha basit bir açılımla bizi diğerlerinden ayıran şey nedir? Bu ayrım tercihleri nasıl etkiler? 

Biz eğitimi, bizi biz yapan en etkili gelişim-değişim-dönüşüm süreci olarak görmekteyiz. Yeryüzü, eğitimli insanlarla daha mutlu ve gelişmiş olacaktır. Ulusumuzun gelişmiş, çağdaş, modern, zengin ve dünyada söz sahibi bir ülke haline dönüşmesi sürecinde eğitimin gücünü görmek ve bu güce yol gösterip yön vermek Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ülküsü, kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderlik ettiği bir yoldur. Bu inanç, eğitim sektöründe edindiğimiz deneyimlerimizi kendimize yol haritası yaparak çağın en iyi temsilcilerini yetiştirme sorumluluğunu omuzlarımıza yüklemektedir.

Kendimizi; öğrenciye ders aktaran okulun mekanik bir parçası olarak değil, inandığı geleceğin anlamlı ve değerlerle bezenmiş bilimsel sürecini maksimuma ayarlamış bir nesli hayatın dolaşımına katmaya çalışan bir ufuk elçisi olarak görmekteyiz. Bu yalnızca bir iddia olarak görülmemelidir, zira okulumuz her şeyden önce kendi çocuklarımızın okuludur. Kendi çocuklarımız için istediklerimizin, öngördüklerimizin ve hayata geçirdiklerimizin tamamı her öğrencimiz için de gerçek uygulamanın ana işlevidir. Bu sebeple her öğrencimiz bizim için değerlidir.
Değerler üzerine inşa edilmiş bu eğitim anlayışı ile sizleri geleceği paylaşmaya davet ediyoruz.

Onur Okulları Genel Müdürü
Yahya KIRAÇ