Etkin Ölçme ve Değerlendirme

Deneme Sınavları:
Öğrencilerimizin test tekniği kazanabilmeleri ve eksik kazanımların tespiti amacıyla okulumuzda 5, 6, 7 ve 9, 10, 11 sınıflarında  her ay deneme sınavları uygulanmaktadır. Öğrencilerimize yapılan deneme sınavı sonuçları branş öğretmenleriyle değerlendirilerek elde edilen verilerle programlar yapılmakta ve bu sayede öğrencilerin girecekleri LGS ve YKS sınavlarında maksimum başarı elde ederek  istedikleri lise ve üniversiteleri kazanmalarını sağlayacak temeli oluşturmak amaçlanmaktadır. 

8. ve 12.sınıf seviyelerinde ise deneme sınavları her hafta iki oturum şeklinde düzenlenmektedir. Deneme sınavı sonuçları, sınavın yapıldığı gün içerisinde okulumuzda değerlendirilerek doğru, yanlış, net, puan ve konu analizlerini içerecek biçimde öğrencilere duyurulur. Hemen akabinde sınav sonuçlarına göre, anlaşılmayan konular için ek dersler ve etütler rehberlik servisi tarafından yazılır ve eksik konular tamamlanır.

Sınıf-Şube Değişimleri:
Eğitim-öğretimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi, homojen sınıf ortamlarına bağlıdır. Sene başında ve yıl içinde yapılacak olan sınıf değişimleri ise, öğrencinin sınıf içi başarısı, derse katılım oranı, öğretmen görüşleri değerlendirilerek gerekli görüldüğü durumlarda yapılmaktadır.

Cumartesi Okulu:
5.sınıftan itibaren, hafta içi eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla, cumartesi günleri sınıf etütleri yapılmaktadır. 8 ve 12.sınıf öncelikli olmak üzere 9.sınıftan itibaren ise masa başı etütleri yapılmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz tüm branş derslerde eksik kaldıkları konuları öğrenip periyodik aralıklarla tekrarlar yaparak kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirir ve dershaneye ihtiyaç duymaz.

Etütler:
Deneme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin eksik oldukları konular değişebilmektedir. Öğrencilerin eksik oldukları ders ve konular, rehberlik   ve branş öğretmenlerinin iş birliğiyle tespit edilerek öğrencilerimize grup etütleri yazılır.
Bunun yanı sıra eğer öğrencimizin eksiği grup etütleriyle giderilmediyse öğretmenlerimizin gerekli gördüğü ölçüde bire bir etütlerle konu   eksikleri tamamlanır.

Merkezî Sınav Çalışmaları:
8. sınıf öğrencilerimiz için LGS zümremiz ve 12.sınıf öğrencilerimiz için YKS zümremiz periyodik aralıklarla toplanarak öğrencilerin genel gidişat ve durumlarını değerlendirir. Başarıyı azaltan ve arttıran etkenleri göz önünde bulunduran Sınav  Hazırlık Zümrelerimiz, veli-öğretmen-öğrenci üçgeninde iş birliğine dayalı bir çalışma gerçekleştirir.