ONUR’da DİJİTAL PLATFORMLAR

Çağımızda dijitalleşme toplumun her seviyesinde hissedilmektedir. Eğitim alanı, toplumun en temel yapı taşını oluşturduğundan bu alanda dijital dönüşüm çalışmalarına yönelmek kaçınılmazdır. Eğitim kuramcılarından John Dewey “Bugünün çocuklarını dünün yöntemleriyle eğitirsek yarınlarından çalarız.” diyerek dönüşümlere ayak uydurmanın kaçınılmaz olduğunu vurgulamıştır. Dijitalleşme sayesinde daha zengin öğrenme ortamı ile daha nitelikli öğrenci yetiştirmek mümkün olabilmektedir.

 

Onur Koleji bunları dikkate alarak eğitim alanında akademik ve kurumsal olarak dijitalleşmeye önem vermiş ve tüm paydaşların ihtiyaçlarını daha iyi karşılayacak şekilde teknoloji destekli öğrenme ortamlarını eğitim süreçlerine dahil etmiştir.

 

Onur Koleji’nde kullandığımız Dijital platformlar:

 

DİJİDEMİ 

Dijidemi, ortaokul ve lise öğrencilerimizin sınıf seviyelerine göre hazırlanmış deneme sınavı, test, konu anlatım, soru çözüm videoları, birçok kitap ve test yayınına zaman ve ortama bağlı kalmaksızın ulaşabilmeleri için sunulan uzaktan eğitim platformudur. 

      
CAMBRIDGE ONE 

 

The Cambridge One system allows students to learn English fully equipped. Listening, both fiction and non-fiction readings and unit videos in the books increase students' language learning skills. In addition, with the accounts defined for each student, they can practice the unit by doing various exercises on the Cambridge One system outside the class.

     ONUR KOLEJİ TV YOUTUBE KANALI 

 

Onur Koleji, çağın gerektirdiği yeniliklerin, eğitime yansıtılması gerektiği anlayışıyla, eğitim

hayatına başladığı ilk yıldan itibaren eğitim-öğretimin sadece okuldan ibaret olmadığını, "eğitimin zamandan ve mekândan bağımsız olduğunu" ve giderek öğrenme ortamlarının bireyselleştiği gerçeğini dikkate alarak 2018 yılı itibaren Onur Koleji TV çalışmalarına başlamıştır.

 

Onur Koleji TV YouTube kanalımızda alanında uzman öğretmenlerimiz tarafından 1 sınıftan 12 sınıfa kadar her yaş grubuna uygun olarak hazırlanmış içerikler ve her derse ait konu anlatımı, örnek soru çözümleri, LGS ve YKS hazırlığı için videolar bulunmaktadır.

     
K12NET ÖĞRENCİ-VELİ BİLGİ SİSTEMİ 

 

K12net okul, öğrenci ve velilerin dahil olduğu hem öğrencinin kendisi ile hem de velinin öğrencisi ile ilgili bilgilere her an erişebildiği bilgi sistemidir.