Psikolojik Danışma ve RehberlikRehberlik Servisimizin öncelikli amacı, “önleyici ve gelişimsel rehberlik” yaklaşımı ile tüm öğrencilerimizin gelişim gereksinimleri doğrultusunda psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamaktır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, öğrencilerin, psiko-sosyal ve bilişsel gelişim sürecini destekleyerek çocuğun-ergenin kendini tanımasını, farkındalık düzeyini arttırmasını, çevresiyle güvenli ve olumlu ilişkiler kurabilmesini, yetenek-ilgi alanlarını keşfetmesini sağlayıcı ve akademik başarı gelişimini destekleyici çalışmalar yapar.

Onur Koleji Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri, her yaşa ve kademeye uygun farklı çalışmalar yürütmekte, bu yönde yürütülen çalışmalarla öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine destek olma amacı taşımaktadır.  

Okul öncesi eğitim ve ilköğretimde hizmetler genel olarak; öğrencinin kendisi, öğretmenleri ve ailesi tarafından yetenek, beceri ve diğer özelliklerinin fark edilmesine, öğrencinin yetiştiği ortamın iyileştirilmesine, bireysel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesine, etkili öğrenme ve çalışma becerileri ile motivasyonlarının arttırılmasına ve ilköğretim sonrası eğitime yönlendirmeye yöneliktir.
Ortaöğretim de ise hizmetler genelde; üst öğrenime ve meslek alanlarına yönlendirme, etkili öğrenme ve çalışma becerileri geliştirme, meslekler ve gerektirdiği özellikler ile meslek ve çalışma yaşamı konusunda bilinçlendirme, bireysel özelliklerini değerlendirip farkındalık düzeyini geliştirme, bireysel ve sosyal gelişimin sürdürülüp yetişkin hazırlanmaya yöneliktir.