"EKO OKULLAR" PROGRAMI

EKO OKULLAR PROGRAMI
 Özel Onur Ortaokulu olarak, okulumuzda uygulamaya başladığımız Eko-Okullar programı kapsamında, öğrencilerimize doğamıza saygı duymayı ve doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmayı öğretmeyi hedefliyoruz. Doğamızla olan iletişimimiz göz önüne alındığına doğal kaynaklarımızı korumanın ve yeni nesillerimizde çevre bilinci oluşturmanın önemini çok daha iyi anlıyoruz. Günden güne doğal kaynaklarımız hızla azalmakta, çevreye olan duyarlılık daha da ihtiyaç haline gelmektedir. Onur Kolejinde yetiştirdiğimiz nesillerin çevre bilincine sahip, doğasını tanıyan ve dünyasını korumaya önem veren bireyler olmasına özen gösteriyoruz.
 
Eko Okullar programı çerçevesinde bu yıl 'Çöp-Atık / Geri Dönüşüm ' konusunu işliyoruz. Uluslararası bir program olan Eko-Okullar programı ,okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır.
 
Okulumuzda yürüttüğümüz Eko-Okullar projesinde dönem boyunca bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Özel Onur Ortaokulunda bulunan her zümrenin desteklediği ve derslerinde yer verdiği bu proje sayesinde sürdürülebilir bir çevre için el ele verdik.
 
"HEM BİR PROGRAM HEM BİR ÖDÜL PLANI"
 
Eko-Okullar Programı, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; program dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü vermesi nedeni ile aynı zamanda bir ödül planı olma özelliğini de taşır. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir . Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir.
 
PROGRAMIN FAYDALARI
 
Programın uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.
 
ÖĞRENCİLER;
 - Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
 - Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
 - Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
 - İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
 - Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
- Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
 - Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.
 
Bunların yanında programın OKULA faydaları şöyledir;
- Temizlik ve düzenini sürekli kılar,
 - Su ve elektrik tasarrufu öğrenci eliyle sağlanır,
 - Okul öğrencilerce sahiplenilir,
 - Okul, bulunduğu bölgenin merkezi durumundadır,
 - Yerel, ulusal, hatta uluslararası boyutta tanınır,
 - İsterse iletişim ağımız kanalıyla ulusal ve uluslararası düzeyde etkileşir.  ''