ORTAOKULÖğrenci akademik, kültürel, sosyal ve sanatsal yönden kuşatılmış programımızla kendine güvenen ve hedefine kilitlenmiş bir birey olarak yetişkinliğe adım attığı bu süreçte bir üst eğitim basamağına yoğun olarak hazırlanır. 

Artık bireysel olarak rehberlik servisimizce periyodik takibin yapıldığı bu dönemde öğrenci yönlendirme programı başlar. Bu program sayesinde öğrencinin ilgi ve yönelimleri belirlenir ve uygun seçimlere yönlendirilir. Yönlendirmeler akademik, sanatsal, kültürel, sportif ve meslek başlıkları altında olur. 

Öğrenci, bir enstrümanla ilgilenip, bir spor dalıyla uğraşırken, ders destekleri de devam eder. Süreç içinde bir üst program için gerçekçi ve etkili bir sınav kazandırma programına tabi tutulur.