İLKOKULİlkokula başlayan öğrenciler ön okulumuzdan 1. sınıfa hazırlıklı gelirler. 

Böylelikle normal şartlarda öngörülen uyum programına gereksinim duyulmadan doğrudan akademik süreç yönetimi başlar. Her öğrenci, eğlenceli öğrenme ortamında akademik rehberlik eşliğinde öğrenmeyi öğrenmiş olarak bilginin özümsenmesini gerçekleştirir. 

Detaylı planlanmış ders programı, akademik sürecin yanında sosyal, kültürel, sanatsal etkinlikler ve ayrıca destek etütleri ile öğrenciler hayata çok yönlü olarak hazırlanmaya başlar. Kademeli olarak artan yabancı dil saatleri ile dile yatkınlık sağlanarak daha kolay öğretilir. Öğrencilerimizde okuma yazma öğrenme sürecinin tamamlanmasıyla yazılı öğrenme basamağı 1. sınıftan başlayarak yabancı dil okuryazarlığı da gelişmektedir. 

Sınıf öğretmenliğimiz, sınıfa hâkimiyet ve akademik transfer kriterleri göz önünde tutularak kategorik olarak gerçekleşmektedir. Yaşam Becerileri Evi, Zeka Oyunları Atölyesi, Mental Aritmetik gibi bir çok farklı etkinlik ve uygulamalarımız öğrencinin öğrenme ve düşünme becerisini geliştirir.