Rahmi Koç Müzesine Gezi Düzenlendi.

Onur Koleji Batıkent Kampüsü Lise Kademesi öğrencileri için Ankara'nın ilk sanayi müzesi RAHMİ KOÇ MÜZESİ'ne gezi düzenlendi. Öğrencilerimiz eski bilimsel araç ve gereçleri, maket oyuncakları, karayolları ulaşımı, raylı ulaşım, denizcilik ve havacılık araçlarını, tarım, tıp ve eczacılıkta kullanılan araç gereçleri incelediler. Ayrıca Atatürk'e ait eşyaların bulunduğu “Atatürk” bölümünü de incelediler. Öğrencilerimiz nesne temelli öğrenme ve orijinal eşyaların gücüyle öğrenmenin tadına vardılar.