Çoklu Yabancı Dil

Gelişen dünya düzeninde teknolojinin hızla gelişmesi ve uluslararası ilişkilerin her alanda ilerlemesine bağlı olarak iyi derecede yabancı dil bilmenin önemi her geçen gün artmaktadır. Buna bağlı olarak Onur yaklaşımında, her çocuk ana dili dışında yabancılık çekmeyeceği en az iki yabancı dil öğrenmektedir. Bu gerçekten yola çıkan ve öğrencilerinin evrensel düşünebilmelerinde yabancı dilin önemini bilen Onur Okulları, İngilizce öğretimini ana sınıfından başlayarak bir bütünlük içerisinde ekip çalışması anlayışıyla sürdürmektedir. İkinci yabancı dil olarak son derece stratejik öneme sahip iki dil olan Çince ve Fransızca dillerinin eğitimiyle öğrencilerimize çoklu yabancı dil ortamları sunulmaktadır. Çin Konfüçyüs Merkezi ve Fransız Kültür Merkezi ile sahip olunan güçlü iletişim sayesinde öğrencilerimiz için uygun olan her türlü materyal desteği ve etkinliklere katılımları sağlanmaktadır.

İletişimsel Yaklaşım baz alınarak oluşturulan İngilizce eğitim programımız okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmaya yöneliktir. Çoklu Zekâ Kuramı çerçevesinde hazırladığımız çalışmalarımız; öğrencilerimizin yaş, gelişim özellikleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak görsel ve işitsel materyallerle desteklenmektedir.
 
Avrupa Ortak Dil Başvuru Metni Ölçütleri doğrultusunda yabancı dilde okuduğunu anlayabilen, dili konuşup yazabilen bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Onur Okulları, bu hedefi gerçekleştirme için çalışmaktadır.
 
Günümüzde her alanda bilişim teknolojilerinin öneminin farkında olan Onur Okulları dil eğitiminde de bu teknolojiden en üst düzeyde yararlanmaktadır. Bu kapsamda okulumuzda uygulamakta olduğumuz ACTIVE LEARN Online Platformu  İngilizce dil eğitimini geliştirmek üzere internet üzerinden  kullanılan çevrim içi İngilizce kitap okuma , ingilizce matematik ve ingilizce fen  programıdır. Öğrencilerimiz  üç binden fazla sayıdaki kitabı online olarak okuyarak kelime dağarcıklarını arttırıp dili aktif bir şekilde kullanır hale gelmektedir.
Öğretilen dilin ana dil konuşucularından (Native Speaker) duyulmasının önemini bilen Onur Okulları kadrosunda yabancı kökenli öğretmenlerimizi de bulundurmaktadır.Türk İngilizce öğretmenlerimizin yürüttüğü ana derslerimiz, yabancı öğretmenlerimizin verdiği konuşma (Speaking) dersleriyle desteklenmektedir.
 
Onur Okulları olarak dil eğitimine ne kadar önem verdiğimizin kanıtı da okulumuzun uluslararası çapta çok büyük bir firma olan Pearson ile yapmış olduğu anlaşmadır.Bu anlaşma ile uluslararası geçerliliği olan "JETSET" sınavları sınav merkezi olarak bu unvanı Ankara'da ilk elde eden okulumuzda her yıl bu sınavlar gerçekleştirilmekte ve öğrencilerimizin İngilizce dil seviyeleri bu uluslararası sınav ile belgelenmektedir. 8 farklı seviyede yapılmakta olan bu sınavlar için her bir öğrencinin kendi adına basılı soru kitapçıkları İngiltere'deki merkezde hazırlanmakta ve diğer sınav materyalleri ile birlikte okulumuza gönderilmektedir. Okulumuzda uygulanmakta olan sınavların değerlendirilmesi "Pearson Language Assessment" birimi tarafından İngiltere'de yapılmaktadır. Öğrenciler aldıkları sınav sonuçlarına göre sertifikalandırılmaktadır. Onur Koleji'nde okumayan öğrenciler de JETSET sınavına başvurabilir ve bu sınava katılabilirler.
Ayrıca lise öğrencilerimizin Pearson aracılığıyla katıldıkları Global Scale of English sınavları ile akademik İngilizce bilgileri ve dilsel gelişimleri yakından takip edilmektedir.