TÜBITAK Sınavı Çalışmalarına Devam

TÜBİTAK sınavına öğrencilerimizi hazırlıyoruz. Öğrencilerimize örnek sorular hazırlayıp hem yol göstermek, sınav heyecanını önceden yaşamak hem de olimpiyat soruları ile problem çözme becerilerini geliştirici çalışmalara yer veriyoruz. Öğrencilerimiz, soruları çözerken akıl yürütme ve mantık kurma becerilerini geliştiriyorlar.